Trình bày những suy nghĩ của cá nhân về vấn đề tự học.

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tự học là tự mình, độc lập tiếp nhận kiến thức và hình thành kĩ năng.

Giới thiệu ý nghĩa và tầm quan trọng của tinh thần tự học.

Học là gì?

Học là quá trình thu nhận kiên thức và hình thành kĩ năng của một cá nhân.

Có học mới có kiến thức và kĩ năng để sống, hòa nhập xã hội.

Không ai có thể học hộ ai được vì ai học người ấy mới có kiến thức, kĩ năng.

Thế nào là tự học?

Tự học là tự mình, độc lập tiếp nhận kiến thức và hình thành kĩ năng.

Tự học có thể chia làm 3 loại:                                               ,,

Tự học hoàn toàn (tự mày mò).

Tự học có hướng dẫn, chỉ bảo của người khác.

Học theo trường, lớp (có thầy dạy) nhưng chủ động, biết tự hoàn thiện cá nhân, không ỷ lại, phụ thuộc, hiệu quả học tập cao.

Nêu thí dụ về một vài tấm gương tự học tiêu biểu, nêu kinh nghiệm tự học của cá nhân.

Khẳng định lại tính đúng đắn của tinh thần tự học.

 Trích: loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Nghị luận xã hội lớp 9

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu