Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Bàn về đọc sách bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Bàn về đọc sách

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Bàn về đọc sách hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Bàn về đọc sách

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Bàn về đọc sách hay nhất

Xem chi tiết

Viết đoạn văn phân tích văn bản Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Viết đoạn văn phân tích văn bản Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm hay nhất

Xem chi tiết

Hãy nêu ý kiến tại sao em thích đọc sách

Sách là người bạn tốt, cho ncn sách báo còn giúp ta mở rộng tầm nhìn, tầm suy nghĩ ra bên ngoài cuộc sống. Sách tham khảo khoa học và báo chí phù hợp với lứa tuổi sẽ là những loại sách được tìm kiếm và cần thiết cho chúng ta

Xem chi tiết

Phân tích bài Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

Bài Bàn về đọc sách của học giả Chu Quang Tiềm, văn bản này in trong cuốn Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách.

Xem chi tiết

Phân tích bài Bàn về đọc sách

Bài Bàn về đọc sách của học giả Chu Quang Tiềm, văn bản này in trong cuốn Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nỗi buồn của việc đọc sách.

Xem chi tiết

Cảm nhận của em khi đọc bài Bàn về đọc sách

Vấn đề Bàn về đọc sách không có gì là mới. Đã có nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... nói về đọc sách và kinh nghiệm đọc sách. Nhưng cách viết nhẹ nhàng, lí lẽ xác đáng, cách lập luận chặt chẽ của Chu Quang Tiềm có sức thuyết phục sâu sắc. Biết cách đọc sách để xây dựng học vấn là những ý kiến gợi mở cách đọc sách, cách tự học, cách suy nghĩ cho mỗi chúng ta

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác