Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten - Hi-pô-lít Ten

Bình chọn:
4.6 trên 57 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp 5 cách mở bài cho tác phẩm Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten hay nhất

Xem chi tiết

Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về hình tượng con cừu và hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten, trong đó có sử dụng ít nhất 2 phép liên kết.

Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về hình tượng con cừu và hình tượng chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten, trong đó có sử dụng ít nhất 2 phép liên kết.

Xem chi tiết

Tổng hợp 5 cách kết bài cho tác phẩm Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Chó sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten hay nhất

Xem chi tiết

Phân tích và nêu cảm nhận về bài Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Văn bản “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten" là của Hi-pô-lít Ten ( 1828 - 1893), viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, nhà nghiên cứu văn học, vị triết gia, sử gia lỗi lạc của Pháp trong thế kỉ 19.

Xem chi tiết

Nêu cảm nhận về bài Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn

Qua sự so sánh và khám phá, văn bản của Hi-pô-lít Ten đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai loại văn hản khoa học và văn bản nghệ thuật.

Xem chi tiết

Cảm nhận về bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phong- ten.

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn là một văn bản nghệ thuật. Chó Sói là một bạo chúa, độc ác, quỷ quyệt. Cừu là một thần dân, một vật tế thần đau khổ, đáng thương.

Xem chi tiết

Hãy nêu cảm nhận của em về bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.

Qua sự so sánh và khám phá, văn bản của Hi-pô-lít Ten đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai loại văn bản khoa học và văn bản nghệ thuật. Văn bản khoa học đi sâu nghiên cứu những đặc điểm tự nhiên, rút ra những phán đoán về đặc tính, về tính chất của sự vật. Văn bản nghệ thuật xây dựng hình tượng, miêu tả đời sống tâm hồn, sự vật bằng tưởng tượng.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác