Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

Bình chọn:
4.6 trên 72 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, liên hệ so sánh hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" hay nhất

Xem chi tiết

Viết đoạn văn: Là một học sinh em cần làm gì để đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Viết đoạn văn: Là một học sinh em cần làm gì để đấu tranh cho một thế giới hòa bình hay nhất

Xem chi tiết

Viết đoạn văn ngắn khoảng 8 đến 10 dòng nêu cảm nghĩ của em sau khi học xong bài "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

Viết đoạn văn ngắn khoảng 8 đến 10 dòng nêu cảm nghĩ của em sau khi học xong bài "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

Xem chi tiết

Viết đoạn văn suy nghĩ về một thế giới hòa bình

Viết đoạn văn suy nghĩ về một thế giới hòa bình hay nhất

Xem chi tiết

Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két thể hiện rất rõ chủ đề của văn bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình được rút ra sau những luận cứ rõ ràng.

Xem chi tiết

Nêu lên cảm nghĩ sau khi đọc bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta.

Xem chi tiết

Cảm nghĩ sau khi đọc bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có một sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân tộc nhận thức một cách sâu sắc về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình là sự sống còn của nhân loại.

Xem chi tiết

Phân tích bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G.G. Mác-két.

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình mang ý nghĩa như một bức thông điệp của Mác-két, người Cô-lôm-bi-a, nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giải thưởng Nô-ben văn học năm 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác