Trả lời hoạt động mục 3 trang 89 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp. Nêu lí do vì sao em sắp xếp như vậy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dựa vào đặc điểm từng giới. trong hệ thống phân loại.

Lời giải chi tiết

Giới Nấm: hình B

Giới Thực vật: hình A, hình C

Giới Động vật: hình D, hình E, hình G.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu