Hệ thống phân loại sinh vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Hệ thống phân loại sinh vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

- Phân loại sinh học là sự sắp xếp các đối tượng sinh vật có những đặc điểm chung vào từng nhóm, theo một thứ tự nhất định.

- Ý nghĩa của phân loại sinh học:

+ xác định được vị trí của các loài sinh vật trong thế giới sống và tìm ra chúng giữa các nhóm sinh vật dễ dàng hơn.

+ cho thấy sự giống và khác nhau của các nhóm đối tượng phân loại, nguyên nhân của sự giống nhau và mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật.

II. Hệ thống phân loại sinh vật

Sinh vật được phân loại thành các đơn vị từ lớn đến nhỏ là: Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi → Loài.

Mỗi loài sinh vật thường có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.

III. Giới và hệ thống phân loại năm giới

Giới sinh vật được coi là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

- Giới thực vật: Cơ thể đa bào, nhân thực.

- Giới nấm: Cơ thể đơn bào, đa bào, nhân thực.

- Giới động vật: Cơ thể đa bào, nhân thực.

- Giới nguyên sinh: Phần lớn là cơ thể đơn bào, nhân thực.

- Giới khởi sinh: Cơ thể đơn bào, nhân sơ.

Sơ đồ tư duy Hệ thống phân loại sinh vật:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí