Trả lời câu hỏi mục 3 trang 88 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sinh vật được chia thành 5 giới:

- Giới khởi sinh

- Giới nguyên sinh vật

- Giới động vật

- Giới nấm

- Giới thực vật


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu