Trả lời hoạt động 2 mục II trang 20 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thử dự đoán khối lượng của một bạn khác trong nhóm dựa vào sự so sánh với khối lượng đã biết của cơ thể em.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo khối lượng