Trả lời hoạt động 1 mục II trang 20 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy mô tả một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng khối lượng trong đời sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ứng dụng vào thực tế.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Chúng ta có hai loại cân đồng hồ: 1 cân có giới hạn đo là 5kg, 1 cân có giới hạn đo là 100 kg. Ta cần cân một bao gạo, ta cần ước lượng được khối lượng của bao gạo để chọn loại cân đo phù hợp là cân có GHĐ 100kg chứ không thể là cân có GHĐ 5kg được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo khối lượng