Trả lời câu hỏi mục II trang 63 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


Đề bài

Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dầu mỏ và nước biển. Người ta làm thế nào để tách dầu mỏ ra khỏi hỗn hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dầu là chất lỏng không tan trong nước và nhẹ hơn nước

- Phương pháp chiết dùng để tách các chất lỏng không hòa tan vào nhau

Lời giải chi tiết

Như các em đã được học, dầu mỏ nhẹ hơn nước biển, dầu mỏ sẽ nổi lên trên bề mặt nước biển. Để tách dầu mỏ ra khỏi hỗn hợp, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chiết tương tự như tách dầu ăn và nước


Loigiaihay.com
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu