Trả lời câu hỏi mục I trang 60 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao chúng ta cần phải tách chất? 2. Lấy một số ví dụ về quá trình tách chất trong tự nhiên và trong đời sống mà em biết?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao chúng ta cần phải tách chất?
2. Lấy một số ví dụ về quá trình tách chất trong tự nhiên và trong đời sống mà em biết?

Câu 1

1. Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao chúng ta cần phải tách chất?

Phương pháp giải:

- Chất tinh khiết: chỉ có 1 chất duy nhất

- Hỗn hợp: gồm 1 hay nhiều chất trộn lẫn vào với nhau

Lời giải chi tiết:

Trên thực tế em thường gặp hỗn hợp.

Chúng ta cần phải tách chất để thu được chất tinh khiết, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.


Câu 2

2. Lấy một số ví dụ về quá trình tách chất trong tự nhiên và trong đời sống mà em biết?

Lời giải chi tiết:

- Đãi vàng từ đất cát trong quặng vàng

- Phù sa trong nước sông lắng xuống, tách khỏi nước

- Làm bay hơi muối biển, thu được muối ăn


Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 5 phiếu