Trả lời câu hỏi mục II trang 62 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


1. Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào? 2. Có một mẫu có muối lẫn cát. Em hãy đề xuất phương pháp tách muối khỏi cát

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?
2. Có một mẫu có muối lẫn cát. Em hãy đề xuất phương pháp tách muối khỏi cát

Câu 1

1: Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

Phương pháp giải:

Phương pháp cô cạn dùng để tách chất rắn ra khỏi dung dịch hoặc huyền phù

Lời giải chi tiết:

Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp cô cạn để có thể tách muối từ nước biển

Câu 2

2: Có một mẫu có muối lẫn cát. Em hãy đề xuất phương pháp tách muối khỏi cát

Phương pháp giải:

- Cát không tan trong nước

- Muối tan trong nước

Lời giải chi tiết:

- Tách muối khỏi cát thành công ta cần tiến hành như sau:

  + Cho hỗn hợp trên vào nước khuấy đều, muối tan được trong nước, cát thì không 

  + Để cát lắng xuống đáy

  + Lọc cát ta thu được dung dịch muối, đem cô cạn sẽ thu được muối tinh khiết


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu