Trả lời câu hỏi mục 3 trang 85 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH1

Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a) Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:

b) Kể tên các cơ thể có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

a) Một số sinh vật có thể quan sát được trong mẫu nước ao (hồ):

Trùng giày

Xoắn khuẩn

Trực khuẩn

Cầu khuẩn

Trùng loa kèn

Trùng biến hình

Trùng roi xanh

Trùng bánh xe

b) Trùng roi xanh có khả năng quang hợp.

Dấu hiệu nhận biết là màu sắc của sinh vật quan sát được có màu xanh thì sinh vật đó có khả năng quang hợp.

CH2

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết:

CH3

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu vật.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu