Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

I. Chuẩn bị

1.Thiết bị, dụng cụ

- Lam kính

- Lamen

- Cốc đong

- Kính hiển vi có vật kính 10x, 40x

- Ông nhỏ giọt

- Giấy thấm

- Thìa

2. Mẫu vật

- Nước ao (hồ) hoặc nước trong môi trường nuôi.

- Mô hình, tranh, ảnh giải phẫu một số hệ cơ thể người.

- Một số thực vật có hình thái cơ quan khác nhau: cây lúa, cây rau ngót, cây bưởi nhỏ, … hoặc tranh ảnh một số cây.

II. Cách tiến hành

1. Làm tiêu bản và quan sát cơ thể đơn bào trong nước ao (hồ)

Bước 1: Dùng thìa khuấy đều nước ao (hồ) trong cốc.

Bước 2: Dùng ống nhỏ giọt hút lất một giọt nước ao (hồ) nhỏ lên lam kính rồi đậy bằng lamen.

Bước 3: Dùng giấy thấm hút phần nước tràn ra ngoài lamen.

Bước 4: Quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi.

2. Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo một số hệ cơ quan của cơ thể người

Quan sát mô hình, tranh ảnh và nêu tên, xác định vị trí cơ quan cấu tạo nên mỗi hệ cơ quan.

3. Quan sát các cơ quan của thực vật.

Quan sát các cây trên tranh, ảnh hoặc mẫu vật. Xác định vị trí và gọi tên các cơ quan của cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu