Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 như thế nào?

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Đề bài

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Các kế hoạch

5 năm

                                       Nhiệm vụ và mục tiêu

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 - 1990

Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 - 1995

- Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

- Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế.

Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000

- Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…

- Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 12 - Xem ngay

Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000. Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới. Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Giải bài tập Bài 1 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới

Giải bài tập Bài 2 trang 216 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000) Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Đường lối đổi mới của Đảng.

Xem chi tiết
Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Xem chi tiết
Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay