Phần câu hỏi bài 8 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 8 trang 27 VBT toán 6 tập 1. Khi thực hiện phép chia 4^6:4^3 ta được ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 18.

Khi thực hiện phép chia \({4^6}:{4^3}\)  ta được

\(\begin{array}{l}(A)\,{4^3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,{1^3}\\(C)\,{4^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,{4^9}\end{array}\)

Phương pháp giải:

\({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\)

Lời giải chi tiết:

 

\({4^6}:{4^3} = {4^{6 - 3}} = {4^3}.\)

Chọn A.

Câu 19.

Khi thực hiện phép chia \({3^5}:{3^5}\) ta được

\(\begin{array}{l}(A)\,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,1\\(C)\,{3^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,0\end{array}\)

Phương pháp giải:

\(\begin{array}{l}
{a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\\
{a^0} = 1
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

 

\({3^5}:{3^5} = {3^{5 - 5}} = {3^0} = 1\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài