Bài 36 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) \({2^{10}}:{2^8}\);                b) \({4^6}:{4^3}\);             

c) \({8^5}:{8^4}\);                  d) \({7^4}:{7^4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số:  \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: \({2^{10}}:{2^8}=1024 : 256 = 4.\)

Cách 2: \({2^{10}}:{2^8} = {2^{10 - 8}} = {2^2} = 4\);

b) Cách 1: \({4^6}:{4^3}= 4096 : 64 = 64.\)

Cách 2: \({4^6}:{4^3} = {4^{6 - 3}} = {4^3} = 64\);

c) Cách 1: \({8^5}:{8^4} = 32768 : 4096 = 8.\)

Cách 2: \({8^5}:{8^4} = {8^{5 - 4}} = {8^1} = 8\);

d) Cách 1: \({7^4}:{7^4}=2401 : 2401 = 1.\)

Cách 2: \({7^4}:{7^4} = {7^{4 - 4}} = {7^0} = 1\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.