Giải câu 9 trang 57 SBT địa 12


Đề bài

Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

A. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

B. nắm các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt của quốc gia.

C. chi phối hoạt động của tất cả các thành phần kinh tế khác.

D. có số lượng doanh nghiệp thành lập mới hằng năm nhiều nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nhà nước nắm các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt, giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu thành phần kinh tế.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu
 • Giải câu 10 trang 58 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 58 sách bài tập Địa lí 12, Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước ta là

 • Giải câu 11 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

 • Giải câu 12 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 12 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô (2007) là:

 • Giải câu 13 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 13 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu kinh tế cửa khẩu (2007)?

 • Giải câu 14 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 14 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển duy nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (2007) là

 • Giải câu 8 trang 57 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II (công nghiệp-xây dựng)?

 • Giải câu 7 trang 57 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta là:

 • Giải câu 6 trang 56 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 56 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

 • Giải câu 5 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

 • Giải câu 3 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010-2014 đang chuyển dịch theo hướng:

 • Giải câu 4 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào dưới đây không đúng?

 • Giải câu 2 trang 54 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên, biểu đồ thích hợp nhất là

 • Giải câu 1 trang 54 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng sau:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.