Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 128 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 128 sách bài tập Địa lí 12, Nêu tiềm năng dầu khí của vùng

Xem lời giải

Câu 2 trang 128 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 128 sách bài tập Địa lí 12, Trình bày sự phát triển của công nghiệp khai thác dầu khí.

Xem lời giải

Câu 4 trang 128 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 128 sách bài tập Địa lí 12, Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là

Xem lời giải

Câu 1 trang 129 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 129 sách bài tập Địa lí 12, Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và 2010 là

Xem lời giải

Câu 2 trang 129 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 129 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ thay đổi theo hướng

Xem lời giải

Câu 5 trang 129 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 129 sách bài tập Địa lí 12, Sản lượng dầu thô khai thác của vùng tăng không phải là do

Xem lời giải

Câu 3 trang 130 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 130 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 130 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 130 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ cao?

Xem lời giải