Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Câu 1 trang 25 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 25 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam bằng cách hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 26 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 26 sách bài tập Địa lí 12, Trên lãnh thổ nước ta, ở đâu núi ăn sát ra biển thì ở đó

Xem lời giải

Câu 3 trang 26 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 26 sách bài tập Địa lí 12, Ở vùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên theo Đông-Tây chủ yếu do

Xem lời giải

Câu 4 trang 26 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 26 sách bài tập Địa lí 12, Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 27 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 27 sách bài tập Địa lí 12, Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 6 trang 27 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 27 sách bài tập Địa lí 12, Thiên nhiên vùng núi cao Tây Bắc có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 7 trang 27 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 27 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao nói: Thiên nhiên vùng Đông Trường Sơn với Tây Nguyên có sự đối lập. Giải thích nguyên nhân của sự đối lập đó.

Xem lời giải

Câu 8 trang 27 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 27 SBT địa 12, Cho bảng số liệu sau: - So sánh chế độ nhiệt của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. - Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt đó?

Xem lời giải