Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
Câu 1 trang 108 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 108 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Đồng bằng sông Hồng dưới đây, hãy điền:

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 109 sách bài tập Địa lí 12, a. Cho biết hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện rõ nhất của sức ép dân số lên tài nguyên ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 4 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn thấp hơn một số vùng khác là do

Xem lời giải

Câu 5 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Để giải quyết vấn đề lương thực, vùng Đồng bằng sông Hồng phải đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ là do

Xem lời giải

Câu 6 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Định hướng chuyển dịch trong cơ cấu ngành trồng trọt của vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 8 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Định hướng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 9 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, tỉ trọng GDP của vùng Đồng bằng sông Hồng so với GDP cả nước năm 2007 là

Xem lời giải