ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 104 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 104 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ dưới đây, hãy điền: -Tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ:

Xem lời giải

Câu 2 trang 105 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 105 sách bài tập Địa lí 12, Điều khác biệt về vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

Xem lời giải

Câu 3 trang 105 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 105 sách bài tập Địa lí 12, Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có mùa đông lạnh nhất nước ta do

Xem lời giải

Câu 4 trang 105 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 105 sách bài tập Địa lí 12, Thế mạnh nào dưới đây là của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem lời giải

Câu 5 trang 105 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 105 sách bài tập Địa lí 12, Nguồn than khai thác của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu

Xem lời giải

Câu 6 trang 105 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 105 sách bài tập Địa lí 12, Hai nhà máy thủy điện có công suất lớn thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem lời giải

Câu 7 trang 106 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 106 sách bài tập Địa lí 12, Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới là do

Xem lời giải

Câu 8 trang 106 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 106 sách bài tập Địa lí 12, Cây công nghiệp được coi là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem lời giải

Câu 9 trang 106 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 106 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 10 trang 107 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 107 sách bài tập Địa lí 12, Phân tích thế mạnh và hiện trạng phát triển kinh tế biển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Xem lời giải

Câu 11 trang 107 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 107 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 108 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 108 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Đồng bằng sông Hồng dưới đây, hãy điền:

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 109 sách bài tập Địa lí 12, a. Cho biết hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng.

Xem lời giải

Câu 3 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện rõ nhất của sức ép dân số lên tài nguyên ở vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 4 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn thấp hơn một số vùng khác là do

Xem lời giải

Câu 5 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Để giải quyết vấn đề lương thực, vùng Đồng bằng sông Hồng phải đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ là do

Xem lời giải

Câu 6 trang 110 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 110 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Định hướng chuyển dịch trong cơ cấu ngành trồng trọt của vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 8 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Định hướng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem lời giải

Câu 9 trang 111 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 111 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, tỉ trọng GDP của vùng Đồng bằng sông Hồng so với GDP cả nước năm 2007 là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất