ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng ở nước ta

Xem lời giải

Câu 2 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện được sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 4 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Một hạn chế lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 5 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 6 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta thay đổi theo hướng

Xem lời giải

Câu 7 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa:

Xem lời giải

Câu 8 trang 62 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 62 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại trang trại của cả nước và 2 vùng trên. b) Nhận xét và giải thích.

Xem lời giải

Câu 1 trang 64 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 66 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt vì

Xem lời giải

Câu 7 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi và trung du là do khu vực này có

Xem lời giải

Câu 8 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là

Xem lời giải

Câu 9 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 10 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Cây công nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh nào dưới đây có diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?

Xem lời giải

Câu 11 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Cây công nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng dưới 10% phân bố ở những vùng nào của nước ta?

Xem lời giải

Câu 12 trang 69 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 69 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thiện sơ đồ sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất