Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 98 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 98 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

Xem lời giải

Câu 2 trang 98 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 98 sách bài tập Địa lí 12, Hiện nay, thị trường buôn bán của nước ta được mở rộng

Xem lời giải

Câu 3 trang 98 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 98 sách bài tập Địa lí 12, Nhân tố quan trọng nhất khiến cho kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng trong những năm gần đây là

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 99 sách bài tập Địa lí 12, Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta những năm gần đây là:

Xem lời giải

Câu 5 trang 99 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 99 sách bài tập Địa lí 12, Kim ngạch nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây tăng khá nhanh là do

Xem lời giải

Câu 6 trang 99 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 99 sách bài tập Địa lí 12, Các thị trường nhập khẩu hàng hóa chủ yếu của nước ta những năm gần đây là

Xem lời giải

Câu 7 trang 99 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 99 sách bài tập Địa lí 12, Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của nước ta những năm qua là

Xem lời giải

Câu 8 trang 99 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 99 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao nhóm hàng nông, lâm, thủy sản của nước ta có tỉ trọng ngày càng giảm trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu?

Xem lời giải

Câu 9 trang 100 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 100 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, điền vào bảng số liệu trên.

Xem lời giải

Câu 10 trang 101 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 101 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, trong giai đoạn 1995-2007 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước tăng lên gần

Xem lời giải

Câu 11 trang 101 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 101 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu trị giá hàng xuất-nhập khẩu năm 2007 của nước ta ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, mặt hàng xuất khẩu có tỉ trọng cao nhất là

Xem lời giải

Câu 12 trang 101 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 101 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hai vùng có ngành thương mại phát triển nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 13 trang 102 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 102 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thiện sơ đồ sau, thể hiện các loại tài nguyên du lịch ở nước ta:

Xem lời giải

Câu 14 trang 103 SBT địa 12

Giải câu 14 trang 103 sách bài tập Địa lí 12, Cho biết biểu đồ trên thể hiện được nội dung nào sau đây?

Xem lời giải

Câu 15 trang 103 SBT địa 12

Giải câu 15 trang 103 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng sau để thể hiện tình hình phát triển của ngành du lịch của nước ta qua các năm trên.

Xem lời giải

Câu 16 trang 103 SBT địa 12

Giải câu 16 trang 103 sách bài tập Địa lí 12, Các trung tâm du lịch lớn nhất ở nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Xem lời giải

Câu 17 trang 103 SBT địa 12

Giải câu 17 trang 103 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào biểu đồ tròn ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ở giai đoạn 2000-2007 là

Xem lời giải