Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 112 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 112 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ dưới đây, hãy điền:

Xem lời giải

Câu 2 trang 113 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 113 sách bài tập Địa lí 12, Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

Xem lời giải

Câu 3 trang 113 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 113 sách bài tập Địa lí 12, Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 113 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 113 sách bài tập Địa lí 12, Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong nông nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ cần phải

Xem lời giải

Câu 5 trang 113 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 113 sách bài tập Địa lí 12, Ở Bắc Trung Bộ, chiếm diện tích lớn nhất là

Xem lời giải

Câu 6 trang 113 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 113 sách bài tập Địa lí 12, Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò rất lớn trong việc

Xem lời giải

Câu 7 trang 114 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 114 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao việc phát triển cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?

Xem lời giải

Câu 8 trang 114 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 114 sách bài tập Địa lí 12, Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nào để phát triển công nghiệp?

Xem lời giải

Câu 9 trang 114 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 114 sách bài tập Địa lí 12, Hạn chế trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

Xem lời giải

Câu 10 trang 114 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 114 sách bài tập Địa lí 12, Đường Hồ Chí Minh không góp phần cho vùng Bắc Trung Bộ

Xem lời giải

Câu 11 trang 114 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 114 sách bài tập Địa lí 12, Việc làm đường hầm ô tô qua Hoành Sơn và Hải Vân ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

Xem lời giải

Câu 12 trang 115 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 115 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là

Xem lời giải

Câu 13 trang 115 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 115 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, về hiện trạng sử dụng, loại đất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là

Xem lời giải