Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
Câu 1 trang 94 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 94 sách bài tập Địa lí 12, Tuyến đường bộ có ý nghĩa quan trọng, nối 6/7 vùng kinh tế và hầu hết các trung tâm kinh tế lớn của nước ta là

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 94 sách bài tập Địa lí 12, Tuyến đường bộ có ý nghĩa quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của dải đất phía tây đất nước là

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 94 sách bài tập Địa lí 12, Trong những năm gần đây mạng lưới đường bộ nước ta đã được mở rộng và hiện đại hóa, nguyên nhân chủ yếu nhất là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 94 sách bài tập Địa lí 12, Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 5 trang 94 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 94 sách bài tập Địa lí 12, Ngành vận tải đường sông của nước ta

Xem lời giải

Câu 6 trang 95 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 95 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào sau đây đúng khi nói về ngành vận tải đường biển của nước ta?

Xem lời giải

Câu 7 trang 95 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 95 sách bài tập Địa lí 12, Ngành hàng không nước ta có bước phát triển rất nhanh chủ yếu nhờ

Xem lời giải

Câu 8 trang 95 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 95 sách bài tập Địa lí 12, Đường ống của nước ta hiện nay

Xem lời giải

Câu 9 trang 95 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 95 sách bài tập Địa lí 12, Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thông tin liên lạc là

Xem lời giải

Câu 10 trang 95 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 95 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng hiện nay là do

Xem lời giải

Câu 11 trang 96 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 96 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường biển quan trọng nhất của nước ta là

Xem lời giải

Câu 12 trang 96 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 96 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế (2007)?

Xem lời giải

Câu 13 trang 96 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 96 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển phân loại theo loại hình vận tải ở nước ta năm 2010 b) Giải thích:

Xem lời giải

Câu 14 trang 97 SBT địa 12

Giải câu 14 trang 97 SBT địa 12, Nhân tố nào đã giúp Hà Nội trở thành một trong hai đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước?

Xem lời giải

Giải câu 15 trang 97 SBT địa 12

Giải câu 15 trang 97 sách bài tập Địa lí 12, Cho biết đặc điểm, hiện trạng, hạn chế và hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta.

Xem lời giải