Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 124 SBT địa 12 Câu 1 trang 124 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 124 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Đông Nam Bộ dưới đây, hãy điền:- Tên các tỉnh, thành phố được đánh dấu trong lược đồ:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 125 SBT địa 12 Câu 2 trang 125 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 125 sách bài tập Địa lí 12, Trình bày phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của Đông Nam Bộ.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 126 SBT địa 12 Câu 3 trang 126 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 126 sách bài tập Địa lí 12, So với các vùng khác trong nước, Đông Nam Bộ là vùng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 126 SBT địa 12 Câu 4 trang 126 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 126 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 126 SBT địa 12 Câu 5 trang 126 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 126 sách bài tập Địa lí 12, Nhân tố quan trọng nhất để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là

Xem chi tiết
Câu 6 trang 126 SBT địa 12 Câu 6 trang 126 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 126 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 126 SBT địa 12 Câu 7 trang 126 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 126 sách bài tập Địa lí 12, Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng

Xem chi tiết
Câu 8 trang 127 SBT địa 12 Câu 8 trang 127 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 127 sách bài tập Địa lí 12, Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ là

Xem chi tiết
Câu 9 trang 127 SBT địa 12 Câu 9 trang 127 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 127 sách bài tập Địa lí 12,

Xem chi tiết
Câu 10 trang 127 SBT địa 12 Câu 10 trang 127 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 127 sách bài tập Địa lí 12, Chứng minh rằng: Đông Nam Bộ là vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển?

Xem chi tiết


Gửi bài