Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu
Câu 1 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế-xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem lời giải

Câu 4 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đều có

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng đều có

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, Kinh tế trang trại ở nước ta

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, So sánh sản phẩm chuyên môn hóa của hai vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. Giải thích nguyên nhân.

Xem lời giải

Câu 8 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng

Xem lời giải

Câu 9 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Vùng có số lượng trang trại được thành lập nhiều nhất trong giai đoạn 2012-2013 là

Xem lời giải

Câu 10 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Vùng có số lượng trang trại được thành lập nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2015 là

Xem lời giải

Câu 11 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Loại hình trang trại có số lượng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải