Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Câu 1 trang 19 SBT địa 12 Câu 1 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

Xem chi tiết
Câu 2 trang 19 SBT địa 12 Câu 2 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở

Xem chi tiết
Câu 3 trang 19 SBT địa 12 Câu 3 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500-2000mm/năm, nguyên nhân chính là do

Xem chi tiết
Câu 4 trang 19 SBT địa 12 Câu 4 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Loại gió hoạt động quanh năm ở nước ta là

Xem chi tiết
Câu 5 trang 20 SBT địa 12 Câu 5 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Khu vực chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc ở nước ta là

Xem chi tiết
Câu 6 trang 20 SBT địa 12 Câu 6 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Khí hậu chung ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào chịu tác động lớn nhất của gió Tây khô nóng.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 20 SBT địa 12 Câu 7 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 20 SBT địa 12 Câu 8 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau

Xem chi tiết
Câu 9 trang 21 SBT địa 12 Câu 9 trang 21 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 21 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 22 SBT địa 12 Câu 10 trang 22 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 22 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

Xem chi tiết


Gửi bài