Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Câu 1 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí

Xem lời giải

Câu 2 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện ở

Xem lời giải

Câu 3 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có lượng mưa lớn, trung bình 1500-2000mm/năm, nguyên nhân chính là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 19 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 19 sách bài tập Địa lí 12, Loại gió hoạt động quanh năm ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 5 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Khu vực chịu tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 6 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Khí hậu chung ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào chịu tác động lớn nhất của gió Tây khô nóng.

Xem lời giải

Câu 7 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ lượng mưa ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết khu vực nào có khí hậu khô hạn nhất ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 8 trang 20 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 20 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau

Xem lời giải

Câu 9 trang 21 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 21 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 10 trang 22 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 22 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào bảng số liệu sau:

Xem lời giải