Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Câu 1 trang 64 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 64 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 66 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 66 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 66 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt vì

Xem lời giải

Câu 7 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng trọng điểm sản xuất lương thực của nước ta hiện nay là

Xem lời giải

Câu 5 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là

Xem lời giải

Câu 6 trang 67 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 67 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi và trung du là do khu vực này có

Xem lời giải

Câu 8 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của nước ta là

Xem lời giải

Câu 9 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 10 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Cây công nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh nào dưới đây có diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?

Xem lời giải

Câu 11 trang 68 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 68 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Cây công nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng dưới 10% phân bố ở những vùng nào của nước ta?

Xem lời giải

Câu 12 trang 69 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 69 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thiện sơ đồ sau:

Xem lời giải

Câu 13 trang 69 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 69 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ chăn nuôi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh có số lượng trâu và bò (2007) lớn nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 14 trang 69 SBT địa 12

Giải câu 14 trang 69 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào biểu đồ tròn thuộc bản đồ Chăn nuôi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000-2007 tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng

Xem lời giải