Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 119 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 119 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Tây Nguyên dưới đây, hãy điền: - Tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ. - Tên các vùng tiếp giáp trong lược đồ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 120 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 120 sách bài tập Địa lí 12, Điều kiện thuận lợi hàng đầu giúp tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn là

Xem lời giải

Câu 3 trang 120 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 120 sách bài tập Địa lí 12, Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Xem lời giải

Câu 4 trang 120 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 120 sách bài tập Địa lí 12, Khi mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên, điều quan tâm nhất là

Xem lời giải

Câu 5 trang 120 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 120 sách bài tập Địa lí 12, Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên là

Xem lời giải

Câu 6 trang 121 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 121 sách bài tập Địa lí 12, Khó khăn lớn nhất về mặt kinh tế-xã hội của vùng Tây Nguyên là

Xem lời giải

Câu 7 trang 121 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 121 sách bài tập Địa lí 12, Để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên, biện pháp quan trọng hàng đầu là

Xem lời giải

Câu 8 trang 121 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 121 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng cao nhất là

Xem lời giải

Câu 9 trang 121 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 121 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào hình 37.2 SGK, Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

Xem lời giải