Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bình chọn:
4.7 trên 106 phiếu
Câu 1 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng ở nước ta

Xem lời giải

Câu 2 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp phát triển quanh năm, dễ dàng áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh, tăng vụ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 60 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 60 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện được sự khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 4 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Một hạn chế lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 5 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 6 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta thay đổi theo hướng

Xem lời giải

Câu 7 trang 61 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 61 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa:

Xem lời giải

Câu 8 trang 62 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 62 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại trang trại của cả nước và 2 vùng trên. b) Nhận xét và giải thích.

Xem lời giải