Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bình chọn:
4.6 trên 63 phiếu
Câu 1 trang 23 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 12, Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh bề mặt địa hình ở miền đồi núi là

Xem lời giải

Câu 2 trang 23 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm nào dưới đây của sông ngòi nước ta không thể hiện được tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?

Xem lời giải

Câu 3 trang 23 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 12, Chế độ nước sông theo mùa là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 23 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 23 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, loại đất đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm là

Xem lời giải

Câu 5 trang 23 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 23 sách bài tập Địa lí 12, Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng

Xem lời giải

Câu 6 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Màu đỏ vàng của đất feralit ở vùng đồi núi nước ta là do

Xem lời giải

Câu 7 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là

Xem lời giải

Câu 8 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

Xem lời giải

Câu 9 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu vực sông nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ.

Xem lời giải

Câu 10 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông lớn duy nhất nào ở nước ta có dòng chảy đổ nước sang Trung Quốc.

Xem lời giải

Câu 11 trang 24 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 24 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết lưu vực sông Đồng Nai có các hồ nước nào.

Xem lời giải

Câu 12 trang 25 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 25 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học hoàn thành sơ đồ sau:

Xem lời giải