Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
Câu 1 trang 14 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Nước ta có hai đồng bằng châu thổ sông, đó là:

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 14 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 3 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do

Xem lời giải

Câu 4 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Ở các đồng bằng ven biển miền Trung, đất thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông là do

Xem lời giải

Câu 5 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thế mạnh của khu vực đồi núi đối với sản xuất nông nghiệp là:

Xem lời giải

Câu 6 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Thiên tai nào dưới đây thường không xảy ra ở khu vực đồi núi?

Xem lời giải

Câu 7 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết các mỏ đất hiếm ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực nào?

Xem lời giải

Câu 8 trang 15 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 15 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy cho biết mỏ khoáng sản nào dưới đây không phải mỏ than đá.

Xem lời giải

Câu 9 trang 16 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, hãy nêu sự phân bố (tên mỏ và tên tỉnh tương ứng) của các loại khoáng sản:

Xem lời giải

Câu 10 trang 16 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Cho biết những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở vùng đồi núi nước ta.

Xem lời giải

Câu 11 trang 16 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 12 trang 16 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 16 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào không đúng về thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng nước ta?

Xem lời giải