Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Câu 1 trang 37 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hãy cho biết những thay đổi tiếp theo của tự nhiên khi:

Xem lời giải

Câu 3 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Nhìn chung trên toàn quốc, mùa bão nằm trong khoảng thời gian

Xem lời giải

Câu 4 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão không gây ra hậu quả nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 6 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?

Xem lời giải

Câu 7 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là do

Xem lời giải

Câu 8 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX-X là do

Xem lời giải

Câu 9 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Lũ quét xảy ra ở nơi có các điều kiện nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 10 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Vùng nào sau đây ở nước ta có thời kì khô hạn kéo dài nhất?

Xem lời giải

Câu 11 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Xem lời giải