Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Câu 1 trang 72 SBT địa 12 - Bài 24 Câu 1 trang 72 SBT địa 12 - Bài 24

Giải câu 1 trang 72 sách bài tập Địa lí 12 - Bài 24, Ý nào dưới đây chưa đúng khi nói về điều kiện khai thác và nuôi trồng thủy sản hiện nay của nước ta?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 72 SBT địa 12 - Bài 24 Câu 2 trang 72 SBT địa 12 - Bài 24

Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 12 - Bài 24, Một trong những yếu tố gây khó khăn cho việc phát triển ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là

Xem chi tiết
Câu 3 trang 73 SBT địa 12 Câu 3 trang 73 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 12, Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta là

Xem chi tiết
Câu 4 trang 73 SBT địa 12 Câu 4 trang 73 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 73 sách bài tập Địa lí 12, Ngư trường Cà Mau-Kiên Giang là một trong những ngư trường lớn nhất nước ta do khu vực này có

Xem chi tiết
Câu 5 trang 73 SBT địa 12 Câu 5 trang 73 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 73 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a. Căn cứ vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản nước ta

Xem chi tiết
câu 6 trang 74 SBT địa 12 câu 6 trang 74 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 74 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 7 trang 75 SBT địa 12 Câu 7 trang 75 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 75 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở nước ta?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 75 SBT địa 12 Câu 8 trang 75 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 75 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng (2007) lớn tập trung chủ yếu ở hai vùng nào của nước ta?

Xem chi tiết
Câu 9 trang 75 SBT địa 12 Câu 9 trang 75 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 75 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước ta?

Xem chi tiết
Câu 10 trang 75 SBT địa 12 Câu 10 trang 75 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 75 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Thủy sản (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, trong giai đoạn 2000-2007, sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta tăng

Xem chi tiết
Câu 11 trang 75 SBT địa 12 Câu 11 trang 75 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 75 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 12 trang 76 SBT địa 12 Câu 12 trang 76 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 76 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là do

Xem chi tiết
Câu 13 trang 77 SBT địa 12 Câu 13 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Lâm nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp lớn nhất nước ta là

Xem chi tiết


Gửi bài