Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 122 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 122 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 122 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 122 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

Xem lời giải

Câu 3 trang 122 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 122 sách bài tập Địa lí 12, Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

Xem lời giải

Câu 1 trang 123 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 123 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng đàn trâu, bò của từng vùng trong tổng đàn trâu, bò của cả nước.

Xem lời giải

Câu 4 trang 123 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 123 sách bài tập Địa lí 12, Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

Xem lời giải

Câu 5 trang 123 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 123 sách bài tập Địa lí 12, Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

Xem lời giải

Câu 2 trang 124 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 124 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao hai vùng trên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn?

Xem lời giải

Câu 3 trang 124 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 124 sách bài tập Địa lí 12, Giải thích tại sao ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn Tây nguyên bò được nuôi nhiều hơn trâu?

Xem lời giải