VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 34 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 34 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (biết diện tích đất tự nhiên là 331212 km2) và điền vào bảng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

Xem lời giải

Câu 3 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

Xem lời giải

Câu 4 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

Xem lời giải

Câu 5 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

Xem lời giải

Câu 6 trang 35 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là

Xem lời giải

Câu 7 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 8 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp nào dưới đây không sử dụng để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 9 trang 36 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 37 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hai vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 12, Hãy cho biết những thay đổi tiếp theo của tự nhiên khi:

Xem lời giải

Câu 3 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Nhìn chung trên toàn quốc, mùa bão nằm trong khoảng thời gian

Xem lời giải

Câu 4 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão ở Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 5 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Bão không gây ra hậu quả nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 6 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng?

Xem lời giải

Câu 7 trang 38 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 38 sách bài tập Địa lí 12, Ngập lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long là do

Xem lời giải

Câu 8 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX-X là do

Xem lời giải

Câu 9 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Lũ quét xảy ra ở nơi có các điều kiện nào dưới đây?

Xem lời giải

Câu 10 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Vùng nào sau đây ở nước ta có thời kì khô hạn kéo dài nhất?

Xem lời giải

Câu 11 trang 39 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 39 sách bài tập Địa lí 12, Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất