Giải câu 1 trang 34 SBT địa 12


Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH RỪNG Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM

(Đơn vị: Triệu ha)

a) Hãy tính độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (biết diện tích đất tự nhiên là 331212 km2) và và điền vào bảng.

b) Nhận xét sự biến động diện tích rừng qua các năm.

c) Giải thích nguyên nhân.

d) Chi biết những giải pháp để hạn chế sự suy giảm rừng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) Tính độ che phủ rừng- Độ che phủ rừng của nước ta từ 1943-1983 giảm mạnh (21.5%) 

- Từ 1983-2009 diện tích rừng trồng ngày càng tăng (0.4-2.9)~> Độ che phủ tăng.

b) Nhận xét

- Tổng diện tích rừng nước ta có nhiều biến đổi do sự biến đổi của diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng.

+ Năm 1943: rừng của nước ta hoàn toàn là rừng tự nhiên.

+ Từ 1943 đến 1983: diện tích rừng giảm 3,1 triệu ha.

+ Từ 1983 đến 2005: diện tích rừng tự nhiên có sự phục hồi nên đã tăng 3,4 triệu ha. Tuy nhiên, vẫn chưa bằng mức của năm 1943.

- Sự  biến đổi diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng chứng tỏ chất lượng rừng của nước ta giảm vì diện tích rừng tự nhiên phục hồi chủ yếu do rựng tái sinh và rừng trồng.

c) Giải thích

- Từ 1943-1983: Tổng diện tích rừng giảm, độ che phủ giảm Do tình trạng khai thác rừng quá mức, tình trạng chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, do cháy rừng, chiến tranh
- Từ 1983-2009: Diện tích rừng trồng tăng 2.1 triệu ha, diện tích rừng tự nhiên được phục hồi. Kết quả là tổng diện tích rừng tăng và độ che phủ rừng cũng tăng.

d) Biện pháp

- Sự quản lí của Nhà nước về quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng được thể hiện qua những quy định về nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển đối với 3 loại rừng: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

- Triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng, Nhà nước tiến hành giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân.

- Nhiệm vụ trước mắt là thực hiện chiến lược trồng 5 triệu ha rừng đến năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu phủ xanh được 43% diện tích và phục hồi lại sự cân bằng môi trường sinh thái ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải câu 2 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Trong tổng diện tích đất có rừng ở nước ta, chiếm tỉ lệ lớn nhất là

 • Giải câu 3 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

 • Giải câu 4 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ là

 • Giải câu 5 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

 • Giải câu 6 trang 35 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 35 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng là

 • Giải câu 7 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

 • Giải câu 8 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp nào dưới đây không sử dụng để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta?

 • Giải câu 9 trang 36 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 36 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào kiến thức đã học trong bài, hoàn thành bảng sau:

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.