Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Câu 1 trang 40 SBT địa 12 Câu 1 trang 40 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 12, Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp, để thể hiện đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta và ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 41 SBT địa 12 Câu 2 trang 41 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào sau đây biểu hiện rõ nhất nước ta là nước đông dân?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 41 SBT địa 12 Câu 3 trang 41 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Thời gian qua, mức gia tăng dân số ở nước ta giảm chủ yếu là do

Xem chi tiết
Câu 4 trang 41 SBT địa 12 Câu 4 trang 41 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 42 SBT địa 12 Câu 5 trang 42 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 42 sách bài tập Địa lí 12, Biểu đồ trên thể hiện được nội dung nào sau đây?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 42 SBT địa 12 Câu 6 trang 42 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 42 sách bài tập Địa lí 12, Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng so với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên lần lượt gấp bao nhiêu lần?

Xem chi tiết
Câu 7 trang 43 SBT địa 12 Câu 7 trang 43 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Câu 8 trang 43 SBT địa 12 Câu 8 trang 43 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh hưởng lớn đến

Xem chi tiết
Câu 9 trang 43 SBT địa 12 Câu 9 trang 43 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Giải thích tại sao dân cư nước ta lại phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng và thưa thớt ở khu vực miền núi.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 43 SBT địa 12 Câu 10 trang 43 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương pháp và biện pháp đã thực hiện thời gian qua?

Xem chi tiết
Câu 11 trang 44 SBT địa 12 Câu 11 trang 44 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 44 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

Xem chi tiết


Gửi bài