Bài 17. Lao động và việc làm

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Câu 1 trang 45 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành sơ đồ thể hiện đặc điểm nguồn lao động ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 2 trang 45 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

Xem lời giải

Câu 3 trang 45 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về trình độ của người lao động nước ta.

Xem lời giải

Câu 4 trang 46 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao chất lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

Xem lời giải

Câu 5 trang 46 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Nếu lấy bán kính đường tròn thể hiện quy mô lao động

Xem lời giải

Câu 6 trang 46 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên và giải thích.

Xem lời giải

Câu 8 trang 47 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là

Xem lời giải

Câu 9 trang 47 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

Xem lời giải

Câu 10 trang 47 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

Xem lời giải