Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bình chọn:
4.9 trên 83 phiếu
Câu 1 trang 130 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 130 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới đây, hãy điền:

Xem lời giải

Câu 2 trang 131 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 131 sách bài tập Địa lí 12, Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm hai bộ phận là

Xem lời giải

Câu 3 trang 131 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 131 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm nào không thuộc vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem lời giải

Câu 4 trang 132 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 132 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm nào không thuộc vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem lời giải

Câu 5 trang 132 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 132 sách bài tập Địa lí 12, Loại đất có diện tích lớn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 6 trang 132 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 132 sách bài tập Địa lí 12, Khoáng sản chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 7 trang 132 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 132 sách bài tập Địa lí 12, Trở ngại lớn nhất cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 8 trang 132 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 132 sách bài tập Địa lí 12, Biểu hiện của biến đổi khí hậu thể hiện rõ nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 9 trang 133 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 133 sách bài tập Địa lí 12, Vấn đề quan tâm hàng đầu vào mùa khô trong việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 10 trang 133 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 133 sách bài tập Địa lí 12, Phương châm “sống chung với lũ” ở Đồng bằng sông Cửu Long nhằm

Xem lời giải

Câu 11 trang 133 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 133 sách bài tập Địa lí 12, Để đảm bảo cân bằng sinh thái, Đồng bằng sông Cửu Long cần phải

Xem lời giải

Câu 12 trang 133 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 133 sách bài tập Địa lí 12, Hướng chính trong việc khai thác vùng biển của Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 13 trang 133 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 133 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào không biểu hiện được Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa số 1 ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 14 trang 134 SBT địa 12

Giải câu 14 trang 134 sách bài tập Địa lí 12, Tại sao phải đưa ra vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem lời giải

Câu 15 trang 134 SBT địa 12

Giải câu 15 trang 134 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 16 trang 134 SBT địa 12

Giải câu 16 trang 134 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy:

Xem lời giải