Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
Câu 1 trang 115 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 115 sách bài tập Địa lí 12, Quan sát lược đồ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ dưới đây, hãy điền:

Xem lời giải

Câu 2 trang 116 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 116 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau về tự nhiên của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 116 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 116 SBT địa 12, Dựa vào hình 36 SGK, Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, điền vào bảng sau các thế mạnh và sự phân bố các ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Xem lời giải

Câu 4 trang 117 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 117 sách bài tập Địa lí 12, Trong nghề cá, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

Xem lời giải

Câu 5 trang 117 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 117 sách bài tập Địa lí 12, Trong phát triển du lịch biển, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Bắc Trung Bộ là do

Xem lời giải

Câu 6 trang 117 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 117 sách bài tập Địa lí 12, Di sản văn hóa thế giới Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn thuộc tỉnh

Xem lời giải

Câu 7 trang 117 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 117 sách bài tập Địa lí 12, Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem lời giải

Câu 8 trang 117 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 117 sách bài tập Địa lí 12, Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

Xem lời giải

Câu 9 trang 118 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 118 sách bài tập Địa lí 12, Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem lời giải

Câu 10 trang 118 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 118 SBT địa 12, a) Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ qua các năm trên.

Xem lời giải