ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 9 trang 82 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 82 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

Xem lời giải

Câu 1 trang 83 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 83 sách bài tập Địa lí 12, Ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm phải đi trước một bước là do

Xem lời giải

Câu 2 trang 83 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 83 sách bài tập Địa lí 12, Nối ô ở cột A với ô ở cột B sao cho đúng:

Xem lời giải

Câu 3 trang 83 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 12, Hai bể trầm tích có triển vọng về trữ lượng và khả năng khai thác dầu khí lớn nhất ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 4 trang 83 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 83 sách bài tập Địa lí 12, Việc khai thác dầu thô ở nước ta hiện nay chủ yếu để

Xem lời giải

Câu 5 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Khí tự nhiên đang được khai thác ở nước ta nhằm mục đích chính là

Xem lời giải

Câu 6 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Hệ thống sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 7 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là

Xem lời giải

Câu 8 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Các nhà máy điện chạy bằng dầu ở nước ta phân bố chủ yếu ở

Xem lời giải

Câu 9 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì

Xem lời giải

Câu 10 trang 84 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 84 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp này trong giai đoạn 2000-2007 của nước ta tăng gần

Xem lời giải

Câu 11 trang 85 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 85 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau: a) Tính tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp.

Xem lời giải

Câu 12 trang 86 SBT địa 12

Giải câu 12 trang 86 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thiện sơ đồ sau bằng cách điền các cụm từ đã cho vào chỗ trống:

Xem lời giải

Câu 13 trang 87 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 87 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: a) Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn và rất lớn ở nước ta.

Xem lời giải

Câu 2 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Điểm công nghiệp ở nước ta

Xem lời giải

Câu 3 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp ở nước ta là

Xem lời giải

Câu 4 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

Xem lời giải

Câu 5 trang 88 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 88 sách bài tập Địa lí 12, Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

Xem lời giải

Câu 6 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

Xem lời giải

Câu 7 trang 89 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 89 sách bài tập Địa lí 12, Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình dựa vào

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất