ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 13 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 13 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào bản đồ Lâm nghiệp (2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hai tỉnh có giá trị sản xuất lâm nghiệp lớn nhất nước ta là

Xem lời giải

Câu 1 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế-xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Xem lời giải

Câu 2 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là

Xem lời giải

Câu 3 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem lời giải

Câu 4 trang 77 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 77 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đều có

Xem lời giải

Câu 5 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng đều có

Xem lời giải

Câu 6 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, Kinh tế trang trại ở nước ta

Xem lời giải

Câu 7 trang 78 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 78 sách bài tập Địa lí 12, So sánh sản phẩm chuyên môn hóa của hai vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ. Giải thích nguyên nhân.

Xem lời giải

Câu 8 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng

Xem lời giải

Câu 9 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 9 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Vùng có số lượng trang trại được thành lập nhiều nhất trong giai đoạn 2012-2013 là

Xem lời giải

Câu 10 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 10 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Vùng có số lượng trang trại được thành lập nhiều nhất trong giai đoạn 2014-2015 là

Xem lời giải

Câu 11 trang 79 SBT địa 12

Giải câu 11 trang 79 sách bài tập Địa lí 12, Loại hình trang trại có số lượng nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem lời giải

Câu 1 trang 80 SBT địa 12

Giải câu 1 trang 80 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo nhóm ngành của nước ta giai đoạn trên và giải thích nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Câu 2 trang 80 SBT địa 12

Giải câu 2 trang 80 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

Xem lời giải

Câu 3 trang 81 SBT địa 12

Giải câu 3 trang 81 sách bài tập Địa lí 12, Ngành công nghiệp nào dưới đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Xem lời giải

Câu 4 trang 81 SBT địa 12

Giải câu 4 trang 81 sách bài tập Địa lí 12, Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta?

Xem lời giải

Câu 5 trang 81 SBT địa 12

Giải câu 5 trang 81 sách bài tập Địa lí 12, Dựa vào hình 26.2 SGK hoặc Atlat Địa lý Việt Nam, hãy phân tích sự phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp nước ta lại có sự phân hóa theo lãnh thổ?

Xem lời giải

Câu 6 trang 82 SBT địa 12

Giải câu 6 trang 82 sách bài tập Địa lí 12, Việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp ở nước ta nhằm

Xem lời giải

Câu 7 trang 82 SBT địa 12

Giải câu 7 trang 82 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Xem lời giải

Câu 8 trang 82 SBT địa 12

Giải câu 8 trang 82 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta (2007) là

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất