Giải câu 5 trang 55 SBT địa 12


Giải câu 5 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

Đề bài

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA

NĂM 2000 VÀ 2014 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta giai đoạn trên.

c. Nêu nguyên nhân của sự chuyển dịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Công thức: Tỉ trọng thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%)

Lời giải chi tiết

a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta giai đoạn trên.

- Giai đoạn 2000-2014 cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có sự chuyển dịch theo hướng tích cực:

+ Giảm tỉ trọng nông nghiệp, giảm 4,6%. Giảm tỉ trọng lâm nghiệp, giảm 1,7%. Tăng tỉ trọng thủy sản, tăng 6,3%.

+ Nông nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao nhất (74,5% năm 2014), thủy sản cao thứ 2 (22,5%) và thấp nhất là lâm nghiệp (3%).

c. Nêu nguyên nhân của sự chuyển dịch.

Nước ta đang chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Nhà nước có nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài