Giải câu 1 trang 54 SBT địa 12


Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Hoàn thành bảng sau:

CƠ CẤU GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

NĂM 2010 VÀ NĂM 2014 (Đơn vị: %)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng tính toán/xử lí bảng số liệu.

Công thức: Tỉ trọng thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%)

Lời giải chi tiết

CT: Tỉ trọng = thành phần/tổng số *100

Cơ cấu GDP nước ta phân theo khu vực kinh tế năm 2010 và năm 2014

(Đơn vị: %)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu
 • Giải câu 2 trang 54 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên, biểu đồ thích hợp nhất là

 • Giải câu 4 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào dưới đây không đúng?

 • Giải câu 3 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010-2014 đang chuyển dịch theo hướng:

 • Giải câu 5 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

 • Giải câu 6 trang 56 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 56 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.