Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10


Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 10: Hãy chỉ ra những điểm trong cấu tạo của ARN phù hợp với chức năng?

Đề bài

Hãy chỉ ra những điểm trong cấu tạo của ARN phù hợp với chức năng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết ARN

Lời giải chi tiết

ARN có 3 loại chính: mARN (ARN thông tin), tARN (ARN vận chuyển), và rARN. Mỗi loại có một chức năng riêng do vậy có cấu tạo khác nhau. Cụ thể:

+ mARN có cấu tạo mạch đơn thẳng vai trò để làm khuôn cho quá trình tổng hợp Prôtêin (chuỗi p.p)

+ tARN có cách bộ ba đối mã (anticodon) có vai trò gắn kết các a.a nội bào vào mARN (hay còn gọi là sắp xếp chúng).

+ rARN có vai trò tạo ra riboxom. Mà riboxom tồn tại dạng 2 tiểu phần biệt lập chỉ khi tổng hợp prôtêin chúng mới được gắn với nhau.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 33 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc hóa học, tính chất vật lý và ý nghĩa sinh học của nước.

 • Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 11 trang 34 SBT Sinh học 10: Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống cho phù hợp:

 • Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 12 trang 34 SBT Sinh học 10: Hầu hết các tính chất đặc biệt của nước được quyết định bởi đặc điểm nào của các phân tử nước?

 • Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 13 trang 34 SBT Sinh học 10: Hãy cho biết tính chất và vai trò của một vài đại diện của đường đơn, đường đôi và đường đa.

 • Giải bài 14 trang 34 SBT Sinh học 10

  Giải bài 14 trang 34 SBT Sinh học 10: Lipit và cacbohidrat có đặc điểm nào giống nhau về cấu tạo, tính chất, vai trò?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí