Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10


Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN.

Đề bài

Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết

- Liên kết photphodieste là liên kết giữa các nuclêôtit trong cùng một chuỗi nuclêôtit

- Liên kết hidro là liên kết giữa 2 nuclêôtit trên 2 mạch với nhau, trong đó A liên kết với T = 2H, G- X = 3H.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10: Một đoạn AND có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. a) Xác định số nucleotit từng loại của AND. b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

 • Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti của gen. a)Xác định chiều dài của B b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

 • Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10: Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 400000G. a)Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN. b)Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN.

 • Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleotit trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polopeptit.

 • Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10

  Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình của Oatxon – Crick.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí