CHƯƠNG 3. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 170 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 170 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 170 sách bài tập Sinh học 10: Hãy nêu 3 tính chất cơ bản nhất của virut.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 170 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 170 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 170 sách bài tập Sinh học 10: Virut có phải là vi sinh vật không ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 170 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 170 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 170 sách bài tập Sinh học 10: Về hình thái, virut có mấy loại cấu trúc ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 171 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Vỏ ngoài của virut có nguồn gốc từ đâu ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 171 SBT Sinh học 10 Bài 5 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Chức năng chính của vỏ ngoài virut là gì ?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 171 SBT Sinh học 10 Bài 6 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể lây nhiễm và nhân lên trong một số loại tế bào nhất định ?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 171 SBT Sinh học 10 Bài 7 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao người không bị bệnh toi gà ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 171 SBT Sinh học 10 Bài 8 trang 171 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 171 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao với virut, người ta dùng thuật ngữ nhân lên thay cho sinh sản ?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 172 SBT Sinh học 10 Bài 9 trang 172 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 172 sách bài tập Sinh học 10: Hãy nêu các giai đoạn nhân lên của virut.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 172 SBT Sinh học 10 Bài 10 trang 172 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 172 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chu trình tan ?

Xem chi tiết

Bài 11 trang 173 SBT Sinh học 10 Bài 11 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là chu trình tiềm tan ?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 173 SBT Sinh học 10 Bài 12 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Virut động vật xâm nhập vào tế bào theo cơ chế nào ?

Xem chi tiết

Bài 13 trang 173 SBT Sinh học 10 Bài 13 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Phagơ xâm nhập vào tế bào như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 14 trang 173 SBT Sinh học 10 Bài 14 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do HIV gây ra ?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 173 SBT Sinh học 10 Bài 15 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 173 sách bài tập Sinh học 10: Ở chu trình tiềm tan, muốn chuyển sang chu trình tan thì genom của phagơ phải tách khỏi NST của tế bào ở HIV có như vậy không ?

Xem chi tiết

Bài 16 trang 174 SBT Sinh học 10 Bài 16 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Hãy nêu một vài tính chất cơ bản để phân biệt vi khuẩn với virut.

Xem chi tiết

Bài 17 trang 174 SBT Sinh học 10 Bài 17 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Virion là gì ?

Xem chi tiết

Bài 18 trang 174 SBT Sinh học 10 Bài 18 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Ở chu trình tiềm tan genom của phagơ gắn vào NST của tế bào. Khi tách ra, nó có thể mang theo một đoạn gen liền kề.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 174 SBT Sinh học 10 Bài 19 trang 174 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 trang 174 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong các vụ dịch virut. Ví dụ, H5N1, lở mồm long móng..., người ta phải giết hết cả đàn gia súc và gia cầm trong vùng dịch

Xem chi tiết

Bài 20 trang 175 SBT Sinh học 10 Bài 20 trang 175 SBT Sinh học 10

Giải bài 20 trang 175 sách bài tập Sinh học 10: Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài